Η πρόσληψη – Устройство на работу

29 мая 2023by Zoe Pavlovskaya0

В это нелегкое время, период войны, кризиса, глобальной безработицы, снижения зарплат и уровня жизни все больше и больше наших соотечественников стремятся к лучшей жизни за границей. Кто-то уезжает, не задумываясь, в любую страну, где более свободный визовый режим. Другие тщательно изучают интернет, знакомятся с возможными вакансиями и заработной платой. Греция привлекает много граждан различных государств,...

В это нелегкое время, период войны, кризиса, глобальной безработицы, снижения зарплат и уровня жизни все больше и больше наших соотечественников стремятся к лучшей жизни за границей. Кто-то уезжает, не задумываясь, в любую страну, где более свободный визовый режим. Другие тщательно изучают интернет, знакомятся с возможными вакансиями и заработной платой. Греция привлекает много граждан различных государств, которые ежегодно приезжают сюда на поиски работы. Какая лексика, связанная с работой, понадобится иностранцам в Греции?

Η εργασία ( и эргаси́а) работа Τα έγγραφα ( та э́нграфа) документы Το διαβατήριο ( то дьяваты́рио) паспорт Η άδεια διαμονής ( и а́дья дьямони́с) вид на жительство Η ταυτότητα ( и тафто́тыта) внутренний греч.паспорт Η κάρτα προστασίας (и ка́рта простаси́ас) карта защиты Το βιβλιάριο υγείας ( то вивлиа́рио ийи́ас) мед.книжка Το ΑΦΜ (то афими́) Идентификационный налоговый номер ΤΟ ΑΜΚΑ( то а́мка) страховой номер социального обеспечения ΤΟ ΑΜΑ ( то а́ма) Регистрационный номер застрахованного лица Τράπεζικός Λογαριασμός ( трапезико́с логарьязмо́с) банковский счёт Οι ξένες γλώσσες (и ксэ́нэс гло́ссэс) ин.языки Τα ελληνικά (та эллиника́) греческий Τα αγγλικά (та англика́) английский Τα γερμανικά (та йерманика́) немецкий А вот для примера некоторые вакансии, на которые вы можете претендовать: Η καμαριέρα ( и камарье́ра) горничная Ο/Η σερβιτόρος -α (о/и сэрвито́рос, -а) официант -ка Ο Κηπουρός ( о кипуро́с) садовник Ο/Η Λαντζιέρης -α ( о/и ландзъе́рис -а) на мойку посуды Ο Μάγειρας ( о ма́йирас) повар Ο/η Βοηθός ( о/ и воиθо́с) помощник Что нужно спросить обязательно у работодателя? Ο μισθός ( ο мисθо́с) зарплата Τα ρεπό ( та рэпо́) выходные Πόσα ρεπό τον μήνα; (по́са рэпо́ тон ми́на?) Сколько выходных в месяц? Οι Υπερωρίες (и ипэрори́эс) сверхурочные часы Η Διαμονή ( и дьямони́) проживание Η Διατροφή ( и дьятрофи́) питание Το Τράνσφερ ( то трансфер) перевозка Η Επίσημη πρόσληψη ( и эпи́сими про́злипси) официальное трудоустройство Το συμβόλαιο (то симво́лэо) контракт Η εργατική σύμβαση ( и эргатыки́ си́мваси) трудовой договор

Для тех, кто заинтересован в заработке в Греции, обязательно стоит рассматривать внимательно все предлагаемые варианты. Работа в Греции на сезон для желающих работать существует и ее много, будьте бдительны – ведь нечестных работодателей тоже много. Удачи всем и хорошей работы! Καλές δουλειές να έχετε!! (Кале́с дулье́с на э́хете!)- Хороших работ вам! #греческийязык #урокигреческогоязыка

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *